#A48

posts and images

Dès septembre sur l'#A48, une voie sera réservée au covoiturage. Pour sensibiliser les automobilistes à sa bonne utilisation, APRR-AREA s’appuie sur la solution d'#IA comptabilisant le nombre d’occupants à bord des véhicules développée par @pryntec 3

Dès septembre sur l' #A48, une voie sera réservée au covoiturage. Pour sensibiliser les automobilistes à sa bonne utilisation, APRR-AREA s’appuie sur la solution d' #IA comptabilisant le nombre d’occupants à bord des véhicules développée par  @Pryntec http://eiff.fr/h7zg50APcWz

 #OBRAS nivel AMARILLO en AUTOPISTA / AUTOVÍA  #A48 (pk 3.5 creciente) CHICLANA DE LA FRONTERA  #DGTCádiz  #DGT http://infocar.dgt.es/movil/?lat=36.4442164&lng=-6.1408958&zoom=12

Mae'r #A48 Rhodfa Gorllewin tua'r Dwyrain i'r #A4119 Ffordd Caerdydd ar gau o hyd oherwydd lori wedi torri i lawr.

Dim digwyddiadau eraill i'w riportio ar hyn o bryd.

Gyrrwch yn ofalus os ydych chi'n mynd allan gan ei fod yn bwrw glaw ar draws y rhwydwaith.

Mae'r  #A48 Rhodfa Gorllewin tua'r Dwyrain i'r  #A4119 Ffordd Caerdydd ar gau o hyd oherwydd lori wedi torri i lawr. Dim digwyddiadau eraill i'w riportio ar hyn o bryd. Gyrrwch yn ofalus os ydych chi'n mynd allan gan ei fod yn bwrw glaw ar draws y rhwydwaith.

#A48 Western Avenue Eastbound to #A4119 Cardiff Road is still closed due to a broken down HGV.

No other incidents to report at the moment.

Please drive carefully if you're heading out as it's currently raining across the network.

 #A48 Western Avenue Eastbound to  #A4119 Cardiff Road is still closed due to a broken down HGV. No other incidents to report at the moment. Please drive carefully if you're heading out as it's currently raining across the network.

 #VEH_ACCIDENTADO nivel AMARILLO en AUTOPISTA / AUTOVÍA  #A48 (pk 1 decreciente) CHICLANA DE LA FRONTERA  #DGTCádiz  #DGT http://infocar.dgt.es/movil/?lat=36.4599755&lng=-6.1593512&zoom=12

Diweddariad ⚠️ Mae yna dal tagfeydd pnawn yma yn yr llefydd isod:  #A477 Tua'r Dwyrain Rhos Goch i  #A40 cylchfan Sanclêr  #A40 Tua'r De A466 Trefynwy i Ganerew  #A48 i'r ddau gyfeiriad  #A40 cylchfan Pen-sarn Cynlluniwch o flaen llaw a gadewch mwy o amser ar gyfer eich siwrne

⚠️Tagfeydd ar y lonydd canlynol⚠️  #A4232 : Tua'r De : M4 C33 Llanilltern i Cyfnewidfa A48  #M4 : Tua'r Gorllewin : C24 Coldra i G26 Malpas  #M4 : Tua'r Dwyrain : C28 Parc Tredegar i G26 Malpas  #M4 : Tua'r Gorllewin : C48 Hendy i G49 Pont Abraham  #TraffigCymru

⚠️Update⚠️ We're still seeing slow traffic at these areas this afternoon.  #A477 Eastbound Red Roses to#A40 St Clears Roundabout,  #A40 Southbound at A466 Monmouth to Ganerew  #A48 in both directions at A40 Pensarn Roundabout Please plan ahead & allow more time for your journey

⚠️Congestion on the following routes⚠️  #A4232 : Southbound : M4 J33 Capel Llanilltern to A48 Interchange  #M4 : Westbound : J24 Coldra to J26 Malpas  #M4 : Eastbound : J28 Tredegar Park to J26 Malpas  #M4 : Westbound : J48 Hendy to J49 Pont Abraham  #TrafficWales

⚠️ #A48- Heol y Dwyrain - Tagfeydd⚠️ Traffig araf tua'r Dwyrain, cynlluniwch o flaen llaw. ⌚️  #TraffigCymru

⚠️ #A48 - Eastern Avenue - Congestion⚠️ Slow traffic Eastbound, please plan ahead. ⌚️  #TrafficWales

 #AVERÍA nivel AMARILLO en 1  #A48 (pk 0 decreciente) CHICLANA DE LA FRONTERA  #DGTCádiz  #DGT http://infocar.dgt.es/movil/?lat=36.46771&lng=-6.16832&zoom=12

 #AVERÍA nivel AMARILLO en AUTOPISTA / AUTOVÍA  #A48 (pk 0 creciente) CHICLANA DE LA FRONTERA  #DGTCádiz  #DGT http://infocar.dgt.es/movil/?lat=36.46771&lng=-6.16832&zoom=12

[LE TRAFIC EN DIRECT] 05:35 #A48 (#38) Route fermée • fin alerte / #Isère (#Voreppe). #infotrafic la sélection. +infos

[LE TRAFIC EN DIRECT] 05:35  #A48 (#38) Route fermée • fin alerte /  #Isère#Voreppe).  #infotrafic la sélection. +infos http://dlvr.it/RcdzK3

[LE TRAFIC EN DIRECT] 21:06 #A48 (#38) Obstacle / #Isère (#Voreppe). #infotrafic la sélection. +infos

[LE TRAFIC EN DIRECT] 21:06  #A48 (#38) Obstacle /  #Isère#Voreppe).  #infotrafic la sélection. +infos http://dlvr.it/RccyLM

Encore 2 ans de travaux #A48 #A480, "purée c'est long" 😬🤪😤

Encore 2 ans de travaux  #A48  #A480, "purée c'est long" 😬🤪😤

[LE TRAFIC EN DIRECT] 05:46 #A48 (#38) Route fermée • fin alerte / #Isère (#Voreppe). #infotrafic la sélection. +infos

[LE TRAFIC EN DIRECT] 05:46  #A48 (#38) Route fermée • fin alerte /  #Isère#Voreppe).  #infotrafic la sélection. +infos http://dlvr.it/RcZBG1

Mae'n brynhawn prysur ar draws y rhwydwaith.

Tagfeydd ar hyn o bryd ar cyfnewidfa #A48 i'r #M4 C33 Capel Llanilltern, ond dim digwyddiadau neu problemau eraill i'w riportio.

Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith a sicrhewch bod gennych ddigon o danwydd yn eich cerbyd.

Mae'n brynhawn prysur ar draws y rhwydwaith. Tagfeydd ar hyn o bryd ar cyfnewidfa  #A48 i'r  #M4 C33 Capel Llanilltern, ond dim digwyddiadau neu problemau eraill i'w riportio. Caniatewch amser ychwanegol ar gyfer eich taith a sicrhewch bod gennych ddigon o danwydd yn eich cerbyd.

It's a busy afternoon across the network.

Congestion currently on the #A48 Interchange to #M4 J33 Capel Llanilltern, but no other major incidents or issues to report.

Please allow extra time for your journey and ensure that you have enough fuel to reach your destination.

It's a busy afternoon across the network. Congestion currently on the  #A48 Interchange to  #M4 J33 Capel Llanilltern, but no other major incidents or issues to report. Please allow extra time for your journey and ensure that you have enough fuel to reach your destination.

[LE TRAFIC EN DIRECT] 16:46 #A48 (#38) Obstacle / #Isère (#Voreppe). #infotrafic la sélection. +infos

[LE TRAFIC EN DIRECT] 16:46  #A48 (#38) Obstacle /  #Isère#Voreppe).  #infotrafic la sélection. +infos http://dlvr.it/RcXJj9

[LE TRAFIC EN DIRECT] 06:29 #A48 (#38) Route fermée • fin alerte / #Isère (#Voreppe). #infotrafic la sélection. +infos

[LE TRAFIC EN DIRECT] 06:29  #A48 (#38) Route fermée • fin alerte /  #Isère#Voreppe).  #infotrafic la sélection. +infos http://dlvr.it/RcVWpV

Infos Travaux ⚠️ Fermetures de l' #A480 , l' #A48 et la  #N481 cette semaine 🚧👀 Plus d’informations sur l’ensemble des travaux sur : https://www.a480rondeau.fr/travaux/

©Twianon | Best Twitter online viewer | About Us
This site uses the Twitter API but is not endorsed or certified by Twitter. All Twitter logos and trademarks displayed on this applicatioin are property of Twitter.